Slide background

BLOCHAMPS PRIVATE BANKING HUNGARY
díjátadó 2021

RÉSZLETEK

Slide background

AZ ALAPKEZELŐ RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSA TELEPHELY VÁLTOZÁSRÓL

RÉSZLETEK

Slide background

FORGALMAZÁSI SZÜNNAP – 2021. szeptember 27.

Slide background

Az alapkezelő tájÉkoztatása
AZ MKB beszédes hozam SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
megszűnéséről, TŐKE- ÉS HOZAMKIFIZETÉSÉRŐL (2021.10.21.)

Private Banking Hungary Díjátadó 2021

Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőinket, hogy a Blochamps által megrendezett, 2021. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében, megismételve tavalyi sikerünket Társaságunk senior portfólió menedzsere, Czifra Gábor vehette át az év Alapkezelői díját. Kollégánk kiemelkedő szakmai munkájával és teljesítményével segített az Alapkezelő piaci pozícióját, a rólunk alkotott piaci képet javítani az elmúlt időszakban. A díj elismerése annak a szakmai műhelymunkának amelyet a pandémiás időszak nehézségei ellenére sikerült csapatunknak eredményességben és szakmaiságban felmutatni.

Portfólió adatok

Alap besorolása Részvény alap
Típus Nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap
Letétkezelő MKB Bank Nyrt.
Nyilvántartásba vétel dátuma 2021.07.21.

Küszöbhozam

éves 3,25%
ISIN kód HU0000727532
Devizanem HUF
Elszámolás T+3 nap
Kezelt vagyon (vagy) Nettó eszközérték  
Aktuális árfolyam  

Az alap kezelője

Lesták Richárd

Portfólió menedzser

Kockázat / nyereség profil

Alacsonyabb kockázat
Magasabb kockázat
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Várhatóan alacsonyabb hozam
Várhatóan magasabb hozam
 

Befektetésre ajánlott időhorizont

 
 • néhány nap
 • 6 hónap
 • 1 év
 • 3 év
 • 5 év
 

Kinek ajánljuk?

 • Akik szeretnének közép- vagy hosszú távon az inflációt meghaladó, minél magasabb hozamot elérni és hajlandóak a magasabb hozammal szükségképpen együtt járó magasabb kockázatok felvállalására;
 • Akik hisznek a részvényalapú befektetések értékteremtő, hozamtermelő képességében;
 • Akik nem egy konkrét vállalatba, hanem a tőkepiaci szakértők által összeválogatott portfolióba kívánnak befektetni;
 • Akiknek fontos, hogy a pénzük olyan helyen legyen, ahol fontosnak tartják a jövőbe való befektetést, de továbbra is bíznak a hagyományos iparágakban.

Befektetési politika kivonata

 • Az Alap célja, hogy abszolút hozamú szemléletben aktív portfoliókezeléssel, és a felelős befektetések iránti elköteleződéssel hosszabb távon a kockázatmentes pénzpiaci hozamokat meghaladó tőkenövekedést érjen el.

  Az Alap azon vállalatok értékpapírjaiból kíván portfoliót kialakítani, amelyek az elmúlt években egyre komolyabb elköteleződést mutatnak  a fenntarthatósági elveknek megfelelő működés iránt.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, a megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az Alap lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről az Alap Tájékoztatóját, Kezelési Szabályzatát, a Kiemelt Befektetői Információkat, valamint érdeklődjön az alap forgalmazójánál az alapok befektetési jegyei adásvételének és értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. Csak e dokumentumok és információk együttes ismeretében hozható tudatos döntés arról, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével! A tájékoztató dokumentációk elérhetők az alapkezelő honlapján (www.mkbpannonia.hu), a forgalmazó MKB Bank Nyrt. fiókjaiban, valamint honlapján www.mkb.hu (Megtakarítások/Befektetési Alapok). Az Alapok kezelője az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. (alapkezelésre vonatkozó tev. eng sz.: H-EN-III-72/2014.), forgalmazója az MKB Bank Nyrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja).

Portfólió adatok

Alap besorolása Ingatlan alap
Típus Nyilvános, nyíltvégű ingatlan befektetési alap
Letétkezelő MKB Bank Nyrt.
Nyilvántartásba vétel dátuma 2021.04.26
Benchmark / Referenciaindex Az alap referenciaindexszel nem rendelkezik.
ISIN kód HU0000727219
Devizanem HUF
Elszámolás vétel: T+3 nap
visszaváltás: *T-129. banki nap

*A Forgalmazó a visszaváltási megbízásokat a megbízások felvételének napját (T-129. banki nap) követő 130. banki napon, mint forgalmazás-elszámolási napon (T+1 banki nap), az erre a napra közzétett egy jegyre jutó nettó eszközértéken számolja el.Az alap kezelőjeSzalóky Zoltán

Portfólió menedzser

Kockázat / nyereség profil

Alacsonyabb kockázat
Magasabb kockázat
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Várhatóan alacsonyabb hozam
Várhatóan magasabb hozam
 

Befektetésre ajánlott időhorizont

 
 • néhány nap
 • 6 hónap
 • 1 év
 • 3 év
 • 5 év
 

Kinek ajánljuk?

 • már kis összegű befektetéssel is részese kíván lenni az ingatlanpiacnak;
 • érdeklődik az ingatlan piac iránt, de inkább szakemberre bízza befektetései kezelését;
 • kiegyensúlyozott, stabil, tendenciájában inflációt meghaladó hozamot szeretne alacsony banki kamatkörnyezetben is;
 • meglévő, pl. értékpapírban tartott megtakarításai mellé egy eltérő típusú alternatív befektetést szeretne;
 • fontos számára, hogy ingatlan típusú befektetéseit szigorú szabályok mentén működő részvénytársaság kezelje;
 • ez az Alap olyan befektetők számára ajánlott, akik hosszabb, akár 5 éves időtávú befektetésben gondolkoznak.

Az alap célja

 • Az Alap célja, hogy magyarországi, kiváló bérbe adhatósággal vagy hosszú távú bérleti szerződésekkel rendelkező, magas műszaki színvonalú és felszereltségű, stabil jövedelmet biztosító, jó földrajzi elhelyezkedésű ingatlanokba fektessen.
 • Az Alap legfontosabb befektetési célpontjai stabil jövedelmet biztosító ingatlanok, mint például bankfiókok, multinacionális hátterű bérlőkkel rendelkező irodaházak, és központi fekvésű kiskereskedelmi áruházláncok.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, a megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az Alap lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről az Alap Tájékoztatóját, Kezelési Szabályzatát, a Kiemelt Befektetői Információkat, valamint érdeklődjön az alap forgalmazójánál az alapok befektetési jegyei adásvételének és értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. Csak e dokumentumok és információk együttes ismeretében hozható tudatos döntés arról, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével! A tájékoztató dokumentációk elérhetők az alapkezelő honlapján (www.mkbpannonia.hu), a forgalmazó MKB Bank Nyrt. fiókjaiban, valamint honlapján www.mkb.hu (Megtakarítások/Befektetési Alapok). Az Alapok kezelője az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. (alapkezelésre vonatkozó tev. eng sz.: H-EN-III-72/2014.), forgalmazója az MKB Bank Nyrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja).

Felelős befektetések

Fenntarthatósági / ESG szemléletű befektetések

Az ESG rövidítés environmental (környezeti), social (társadalmi) és governance (vállalatirányítás) szavakból tevődik össze, és olyan célkitűzések és kritériumok összefoglalójának tekinthető, amelyek a társadalmilag érzékeny problémákra keresnek megoldást.

Befektetések tekintetében a fenntarthatósági/ESG szemlélet, olyan befektetési stratégiát takar, amely a gazdálkodó szervezetek fenntarthatóságot célzó törekvéseit, így a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat is figyelembe veszi a döntéshozatal során. A befektetési stratégia célja, hogy a befektetett tőke gyarapítása mellett a rendelkezésre álló pénzeszközök megfelelő allokálásával elősegítse egy fenntarthatóbb jövő megteremtését. A gyakorlatban a stratégia megvalósítása során a tőkepiacon a befektetők kerülik a fenntarthatósági szempontok alapján káros tevékenységet folytató gazdálkodó szervezeteket, és befektetési lehetőséget keresnek a fenntarthatósági szempontok alapján hasznos tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetekbe. Napjainkban már egyre nagyobb mennyiségben állnak rendelkezésre adatok, amelyek alapján visszamérhetők egy gazdálkodó szervezet tevékenységének környezetre, társadalomra és vállalatirányítási normákra gyakorolt hatásai. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával a befektetőknek ma már lehetősége van a fent leírt befektetési stratégia egyre szélesebb körben való alkalmazására.

Az MKB Pannónia Alapkezelő elkötelezett amellett, hogy vállalatirányítási és befektetési folyamataiba integrálja az ESG elveket, célokat. Ilyenek különösen, de nem kizárólagosan a klímaváltozás elleni küzdelem, a természeti erőforrások védelme, a megfelelő termékminőség garantálása, a munkavállalói jogok védelme, a transzparens működés, valamint a korrupció és pénzmosás elleni fellépés.

A fentiekkel összhangban az Alapkezelő az alábbi alapelvek mentén alakítja fenntarthatósági politikáját:

A Társaság a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait, a Társaság mérete, befektetőinek ESG érzékenysége, valamint a hozamelvárás tükrében figyelembe veszi, előnyben részesíti a pozitív befektetéseket.

Cégek közgyűlésein szavazati jogát felhasználja arra, hogy a részt vegyen a vállalatok olyan stratégiai döntéseinek meghozatalában, amelyek a fenntarthatóságot célozzák.

Társaság szabályzataiban, szervezeti felépítésében, egyéb nem befektetési döntéseiben a szükséges mértékig érvényesíti a fenntarthatósági elveket.

A Társaság az általa kezelt alapokkal kapcsolatos, befektetőinek szóló ESG tájékoztatást - megfelelve ezzel az Európai Parlament és Tanács 2019. november 27-i (EU) 2019/2088 Rendeletének, (SFDR rendelet), - tárgyilagos formában, közérthető módon hozza nyilvánosságra, támogatva így a befektetők szabad ESG szempontú mérlegelési lehetőségét.

Az Alapkezelő fenntarthatósági politikájáról, az általa kezelt Alapok ESG minősítésének folyamatáról, valamint a fenntarthatósági kockázatok számítási módjáról részletes tájékoztatást talál a Társaság ESG-Fenntarthatósági szabályzat dokumentumában. Az Alapkezelő SFDR rendelet 5. cikk (1) bekezdés szerinti nyilatkozata itt érhető el.

Befektetési alapjaink a fenntarthatósági ESG befektetések tükrében

ESG megfelelő alapok

Alap neve ESG rating
MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap AA
MKB Új Világ- Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A

Karácsonyi köszöntő - 2020

Köszönjük érdeklődését! Tájékoztatjuk, hogy a kisfilmet eltávolítottuk.