A Pannónia CIG Alapkezelő Zrt.-nél (a továbbiakban: Társaság) a Magyar Nemzeti Bank által hivatalból indított ellenőrzési eljárás lezárásáról a Felügyelet H-JÉ-III-B-31/2017. számú 2017. április 19. dátummal kiadott határozattal rendelkezett. Az érintett határozat kivonata az alábbiak linken érhető el:

Felügyeleti határozat (kivonat)

A Pannónia CIG Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Üzletszabályzatának 1.1.3 pontja előírásának megfelelően ezúton tájékoztatja ügyfeleit arról, hogy a Társaság Igazgatóságának 1/2017 számú 2017. január 16-án kelt döntése alapján a Társaság Üzletszabályzata megváltozott. A megváltozott új üzletszabályzat 2017. január 16. naptól hatályos.

Üzletszabályzat

A Pannónia CIG Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) ezúton értesíti tisztelt Ügyfeleit és

Partnereit, hogy 2015. december 12-én az alapok Forgalmazói nem forgalmazzák a Társaság által
kezelt befektetési alapok (Pannónia CIG EUR Likviditási Alap, Pannónia CIG Hazai Kötvény Alap,
Pannónia CIG Hazai Részvény Indexkövető Alap, Pannónia CIG HUF Likviditási Alap, Pannónia CIG
Oraculum Alap) befektetési jegyeit.

Ugyanezeken a napokon a Társaságnál az ügyfélfogadás szünetel.

Pannónia CIG Alapkezelő Zrt.

A Pannónia CIG Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Üzletszabályzatának 1.1.3 pontja előírásának megfelelően ezúton tájékoztatja ügyfeleit arról, hogy a Társaság Igazgatóságának 20/2015 számú 2015. december 2-án kelt döntése alapján a Társaság Üzletszabályzata megváltozott. A megváltozott új üzletszabályzat 2015. december 2. naptól hatályos.

Üzletszabályzat
A Pannónia CIG Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1072 Budapest, Nyár u. 12.; levelezési címe: 1441 Budapest, Pf. 50/2., a továbbiakban: Társaság) képviseletében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján ezúton közzétesszük, hogy a Társaság tulajdonosi körében 2015. október 15-től változás következett be, a következők szerint:
2015. október 15. előtt
Tulajdonos darabszám címlet (Ft) névérték (Ft) arány
Törzsrészvények
Pannónia Nyugdíjpénztár 7 560 10 000 75 600 000 50%
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 7 560 10 000 75 600 000 50%
Osztalékelsőbbségi részvények        
Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt. 1 10 000 10 000  
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 1 10 000 10 000  
Összesen 15 122 151 220 000

A Tulajdonosok szavazati aránya a következő:
Tulajdonos szavazati arány
Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt. 0,006613%
Pannónia Nyugdíjpénztár 49,993387%
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 50%

2015. október 15. után
Tulajdonos darabszám címlet (Ft) névérték (Ft) arány
Törzsrészvények
Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt. 7 560 10 000 75 600 000 50%
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 7 560 10 000 75 600 000 50%
Osztalékelsőbbségi részvények        
Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt. 1 10 000 10 000  
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 1 10 000 10 000  
Összesen 15 122 151 220 000

A Tulajdonosok szavazati aránya a következő:
Tulajdonos szavazati arány
Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt. 50%
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 50%

A Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt. a Pannónia Nyugdíjpénztár 100 százalékos tulajdonában álló társaság, így a Pannónia Nyugdíjpénztár Társaságunkban fennálló közvetett tulajdoni részesedése, illetve közvetett befolyása megegyezik a Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt. Társaságunkban fennálló közvetlen tulajdoni részesedésével, illetve közvetlen befolyásával.
Pannónia CIG Alapkezelő Zrt.