Az Alapkezelő közleménye itt érhető el.

Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. (névváltozását megelőzően Pannónia CIG Alapkezelő Zrt., a továbbiakban: Társaság) az alábbi 2017. október 19-től hatályos változásokról ad tájékoztatást:

A Társaság tulajdonosi szerkezete megváltozott:

Tulajdonos

Részvények (db)

Névérték Ft/db

Részvény érték (Ft)

Arány

MKB Bank Zrt.

15.000

10.000

150.000.000

49,00%

Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt.

4.898

10.000

48.950.000

16,00%

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

4.898

10.000

48.950.000

16,00%

MKB Nyugdíjpénztár

4.592

10.000

45.920.000

15,00%

MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár

612

10.000

6.120.000

2,00%

Gránit Bank Zrt.

612

10.000

6.120.000

2,00%

Mindösszesen

30.612306.120.000

100%


A Társaság cégneve: MKB-Pannónia Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságra változott, a Társaság rövid neve: MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. lett.

A Társaság új székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38.

Telephelyünk, irodánk, és központi ügyintézésünk helye, címe (1072 Budapest, Nyár utca 12.) változatlan.

Az eddigi Igazgatóság és Felügyelőbizottság mandátuma megszűnt. Az új vezető testületek tagjai:

Igazgatóság:

Felügyelőbizottság:

dr. Balog Ádám elnök

dr. Szilágyi József elnök

Benczédi Balázs vezérigazgató, a Társaság a Bszt.  

                         szerinti első számú vezetője

Fenyvesi Csaba

Nyemcsok János

Fekete Péter

dr. Lenner Áron

Turner Tibor

Barta Miklós

Bánfi ZoltánRabi FerencVécsei PéterA Pannónia CIG Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Üzletszabályzatának 1.1.3 pontja előírásának megfelelően ezúton tájékoztatja ügyfeleit arról, hogy a Társaság Igazgatóságának 9/2017. számú 2017. május 25-én kelt döntése alapján a Társaság Üzletszabályzatának 2. számú mellékletét képező  Összeférhetetlenségi politika megváltozott. A üzletszabályzat 2. számú mellékletét képező módosított Összeférhetetlenségi politika 2017. május 26. napján lépett hatályba.

Üzletszabályzat

A Pannónia CIG Alapkezelő Zrt.-nél (a továbbiakban: Társaság) a Magyar Nemzeti Bank által hivatalból indított ellenőrzési eljárás lezárásáról a Felügyelet H-JÉ-III-B-31/2017. számú 2017. április 19. dátummal kiadott határozattal rendelkezett. Az érintett határozat kivonata az alábbiak linken érhető el:

Felügyeleti határozat (kivonat)

A Pannónia CIG Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Üzletszabályzatának 1.1.3 pontja előírásának megfelelően ezúton tájékoztatja ügyfeleit arról, hogy a Társaság Igazgatóságának 1/2017 számú 2017. január 16-án kelt döntése alapján a Társaság Üzletszabályzata megváltozott. A megváltozott új üzletszabályzat 2017. január 16. naptól hatályos.

Üzletszabályzat